“Met een paar korte opdrachten, een vragen lijst en door je te observeren krijgt Jentel snel inzicht in wat je sterken en wat je minder sterken kanten zijn.
Vervolgens geeft ze tips hoe je je sterke kanten maximaal kan benutten en hoe je je minder sterke kanten met behulp van je sterkere kanten kunt ondersteunen.”